Backinggassystemen

Backinggassystemen
Door de reactie van zuurstofrijke lucht met verhit metaal ontstaat oxidatie. Deze oxidatie is zichtbaar als een verkleuring variërend van lichtbruin tot blauw. Ten gevolge van de oxidatie neemt de corrosiebestendigheid van de lasverbinding af. Het gebruik van een backinggas aan de doorlaszijde dient ook voor het verkrijgenvan gladde en kerfvrije lasverbindingen. Er is dus altijd een minimale backing nodig. Het backinggas kan nog een derde taak hebben, namelijk het koelen van het materiaal tijdens en na het lassen.