{{item.Description}}

New
Sale
Sale

Product description

De CLEARFLOW 3 is een persluchtfilterstation. De CLEARFLOW 3kan adembare lucht leveren voormaximaal vier operators met deoptioneel bijgeleverde luchtmaskers,of maximaal twee operatorsmet maskers in combinatie metaanvullende gereedschappen zoalsdraagbare verfspuitapparatuur.Het compacte eendelige ontwerpbiedt gebruiksgemak, geen kleine ofmakkelijk kwijtrakende onderdelenen robuustheid.

 

Bescherming

• De CLEARFLOW 3 is uitgerust met:

- H oog rendementsysteem dat meerluchtstroom verschaft

– Zeer efficiënt coalescerend filter

– Koolstoffilter met hoge filtercapaciteit

 

• Dit systeem garandeert beschermingtegen vele soorten gevaren. Het garandeert bescherming tegenvaste deeltjes en submicrondeeltjes,verontreinigende vloeistoffen envloeibare aërosolen.

 

Veiligheid

•De CLEARFLOW 3 beschikt over eenautomatisch signaal dat de gebruikerwaarschuwt dat het tijd is om hetfilter te vervangen. Zo wordt het risicovoorkomen dat de situatie niet goedbeoordeeld wordt.

• Het systeem kan volledig vergrendeldworden zodat de luchtstroom nietdoor een andere medewerkergewijzigd of afgesloten kan worden.

 

Gebruiksgemak

• Er is geen gereedschap nodigvoor het plaatsen van de internefilterelementen.

• Dankzij de draagbare versiemet standaard of versie metwandbevestiging kan het systeemaan verschillende werkomgevingenaangepast worden.

• Het systeem kan gebruikt worden omlucht te leveren aan meerdere soortenademhalingsapparaten van Honeywell.

 

Lucht wordt aangevoerd uit hetpersluchtsysteem van de fabriek, en deeltjesen sporen van olie en water worden doorhet coalescerend filter verwijderd. Wanneeroliedamp en geur zijn verwijderd, wordt eenkoolstofabsorptiefilter gebruikt.

 

Het Clearflow 3 productaanbod is verkrijgbaarin een versie met wandbevestiging of alsdraagbare versie met standaard.

Step {{$index + 1}}: {{itemAttribute.Description}} ({{vm.selectedItemOptions[itemAttribute.AttributeID].AttributeValue.Description}})

{{itemAttribute.Description}}

{{ '{0} should be at least {1} characters'.replace('{0}', itemAttribute.Description).replace('{1}', itemAttribute.MinLength) }} {{ '{0} can be at most {1} characters'.replace('{0}', itemAttribute.Description).replace('{1}', itemAttribute.MaxLength) }} {{ '{0} must be between {1} and {2}'.replace('{0}', itemAttribute.Description).replace('{1}', itemAttribute.MinLength ? itemAttribute.MinLength : 0).replace('{2}', itemAttribute.MaxLength) }} {{ '{0} contains too many decimals'.replace('{0}', itemAttribute.Description) }} Option is required
It is mandatory to make a choice
Option is required

Price
[Please contact us]
Having any questions about this product? Let us contact you!
Contact us

Graduated prices

Quantity
{{itemRebate.AmountStart}} - {{itemRebate.AmountEnd}}
{{itemRebate.AmountStart}}
{{itemRebate.AmountStart}} +

Specifications

Productcode
{{item.ItemCode}}
EAN code
{{item.EANCode}}
VAT percentage
{{item.VATPercentage}}%
UNSPSC
{{item.UNSPSC}}
Brand
{{item.ItemBrandDescription}}
Supplier Code
{{item.SupplierCode}}
Item courier code
{{item.ItemSupplierCode}}
Price unit
{{item.UOM}} {{item.UOMType.Description}}
Pack size
{{item.PackSize}}

Product description

De CLEARFLOW 3 is een persluchtfilterstation. De CLEARFLOW 3kan adembare lucht leveren voormaximaal vier operators met deoptioneel bijgeleverde luchtmaskers,of maximaal twee operatorsmet maskers in combinatie metaanvullende gereedschappen zoalsdraagbare verfspuitapparatuur.Het compacte eendelige ontwerpbiedt gebruiksgemak, geen kleine ofmakkelijk kwijtrakende onderdelenen robuustheid.

 

Bescherming

• De CLEARFLOW 3 is uitgerust met:

- H oog rendementsysteem dat meerluchtstroom verschaft

– Zeer efficiënt coalescerend filter

– Koolstoffilter met hoge filtercapaciteit

 

• Dit systeem garandeert beschermingtegen vele soorten gevaren. Het garandeert bescherming tegenvaste deeltjes en submicrondeeltjes,verontreinigende vloeistoffen envloeibare aërosolen.

 

Veiligheid

•De CLEARFLOW 3 beschikt over eenautomatisch signaal dat de gebruikerwaarschuwt dat het tijd is om hetfilter te vervangen. Zo wordt het risicovoorkomen dat de situatie niet goedbeoordeeld wordt.

• Het systeem kan volledig vergrendeldworden zodat de luchtstroom nietdoor een andere medewerkergewijzigd of afgesloten kan worden.

 

Gebruiksgemak

• Er is geen gereedschap nodigvoor het plaatsen van de internefilterelementen.

• Dankzij de draagbare versiemet standaard of versie metwandbevestiging kan het systeemaan verschillende werkomgevingenaangepast worden.

• Het systeem kan gebruikt worden omlucht te leveren aan meerdere soortenademhalingsapparaten van Honeywell.