Persoonlijke bescherming

Veilig werken vereist in de meeste gevallen het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s). Pbm’s zijn er in alle soorten en maten. De keuze voor het juiste middel met de beste bescherming is essentieel. Middels een inventarisatie brengt de werkgever de gevaren en risico’s van alle werkzaamheden in kaart om vervolgens beschermende maatregelen te treffen. Want goede pbm’s beschermen het lichaam/lichaamsdelen maximaal tegen gevaren op de werkplek.