Veelgestelde vragen

Bestellen
Lasprocessen

Wat is Pulse MIG lassen?

Bij pulserend lassen heeft de stroombron twee verschillende niveaus van stroomsterkte. Er is een constante basisstroom, die de lasboog in stand houdt, met daar overheen een (pulserende)pulsstroom, die zorgt voor het loslaten van de druppels toevoegmateriaal.
Bij Dubbel Pulse wordt daarnaast ook de lasdraad nog pulserend aangevoerd. Dit heeft als voordelen dat er minder warmte wordt ingebracht (minimale vervorming van het basismateriaal), er een optimale inbranding is (kwalitatief goede las), het gemakkelijker wordt om dun materiaal of in positie te lassen (bijvoorbeeld verticaal opgaand) en spatvorming wordt tegengegaan (geen nabewerking nodig).
Vooral bij het lassen van aluminium is het pulserend lassen noodzakelijk.
Cebora Pulse MIG/MAG lasapparatuur

Wat is synergisch MIG/MAG lassen?

De bedieningsmogelijkheden van moderne lasmachines zijn zeer uitgebreid. Zo kan de lasser, om het beste lasresultaat te verkrijgen, alle lasparameters handmatig instellen. Maar omdat dit nogal complex kan zijn, beschikken diverse lasmachines over een ‘synergische’ functie. Dit betekent dat de machine wordt ingesteld door maar 1 lasparameter (1 knop), de draadaanvoersnelheid. Alle overige gerelateerde parameters worden daarop afgestemd. Tevens kan men zelf nieuwe programma’s opslaan en via een eenvoudige procedure nieuw beschikbare programma’s inlezen in de machine. Dit alles zorgt voor een bijzonder snelle en gebruiksvriendelijke bediening van de lasmachines.
Cebora Synergisch MIG/MAG lasapparatuur
Weldkar Synergisch MIG/MAG lasapparatuur

Wat is MIG hardsolderen?

Met het oog op de veiligheid van carrosserieën en het verlagen van het brandstofverbruik zijn steeds meer autofabrikanten anders gaan construeren. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van lichtere, maar sterkere materiaalsoorten (aluminium, HSS, UHSS, boron-staal etc.). Dit vraagt ook om een andere lasverbinding bij schadeherstelwerkzaamheden aan deze carrosserieën.

Het antwoord op deze ontwikkeling is het MIG hardsolderen. Door de lage temperatuur bij het MIG hardsolderen, 950°C in plaats van 1500°C bij het MIG lasproces, is het autoplaatwerk aan minder verhitting onderworpen. Het resultaat hiervan is dat de zinkbeschermingslaag nauwelijks verbrandt en het autoplaatwerk veel minder structuurverandering ondergaat.

De volgende machines zijn bij uitstek geschikt voor het MIG hardsolderen:


Wat is TIG lassen?

TIG is de afkorting voor Tungsten Inert Gas en dankt zijn naam aan de Engelse naam voor wolfraam (tungsten) en het gebruik van een inert (argon) gas. Bij TIG lassen wordt een lasboog getrokken tussen een wolfraam (niet afsmeltende) elektrode in de TIG lastoorts en het werkstuk.
Het lastoevoegmateriaal wordt apart, handmatig toegevoegd. Het TIG lassen is ideaal voor nauwkeurig laswerk waar aan hoge kwaliteitseisen worden gesteld. Het wordt in alle sectoren in de industrie toegepast en is in het bijzonder geschikt voor hoogwaardige lasverbindingen van vooral RVS of aluminium.
Voor het TIG lassen van aluminium is een lasapparaat met wisselstroom (AC) noodzakelijk. Staal en RVS etc. kan met een gelijkstroom (DC) lasmachine worden gelast.
Cebora TIG lasapparatuur AC/DC
Weldkar TIG lasapparatuur AC/DC
Cebora TIG lasapparatuur DC
Weldkar TIG lasapparatuur DC

Wat is 2-takt en 4-takt lassen?

Het 2-takt lassen houdt in dat bij het lassen de schakelaar van de lastoorts continu ingedrukt moet worden. Wanneer de schakelaar losgelaten wordt, stopt het lassen. Dit is ideaal wanneer men kleinere stukjes moet lassen.
Het 4-takt verlicht de werkzaamheden bij het lassen van langere stukken. Wanneer men de schakelaar 1 x indrukt en vervolgens weer los laat, blijft de lasmachine continu beschermgas en lasdraad toevoeren. Als men de schakelaar weer 1 x indrukt, stopt de toevoer en eindigt de las.
Deze functie moet ondersteund worden door de MIG/MAG of TIG lasmachine en kan dan via het bedieningspaneel van het lasapparaat worden ingesteld.